Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz location reference

term
location reference (LR)
termín
označení polohy; odkaz na polohu
definition

reference label which is assigned to a location

NOTE 1 to entry: With a single LRM, one reference shall define unambiguously and exactly one location in the location referencing system. The reference is the string of data which is passed between different implementations of a location referencing system to identify the location.

definice

návěstí, jež je přiděleno ke konkrétní pozici

POZNÁMKA 1 k heslu S jedinou lokalizační referenční metodou (LRM) je jednoznačně a přesně definována jedna poloha v polohovém referenčním systému. Odkazem je datový řetězec, který je zasílán mezi různými implementacemi polohového referenčního systému, aby polohu identifikoval.

standard (extrakt)