Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz location referencing system

term
location referencing system (LRS)
termín
systém označování pozic
definition

complete system by which location references are generated, according to a location referencing method, and communicated, including standards, definitions, software, hardware, and databases

definice

referenční systém, kterým jsou označení pozic generována a vyměňována, a to v souladu s metodou označování pozic, včetně norem, definic, software, hardware a databází

standard (extrakt)