Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz logical data model

term
logical data model
termín
logický datový model
definition

data design, that takes into account the type of database to be used, but does not consider means of utilization of space or access

definice

datové schéma, které zohledňuje typ používané databáze, ale už nebere ohled na využití prostoru nebo způsoby přístupu