Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz manifestem

termín
manifest; přepravní dokumentace; seznam nákladu
term
manifest
definice

dokument uvádějící kompletní výčet zboží naloženého za účelem přepravy do nákladního kontejneru nebo jiné přepravní jednotky, vyhotovený subjektem odpovědným za jeho naložení

do kontejneru nebo jednotky

POZNÁMKA 1 k heslu Přepravní dokumentace je zpravidla připravována v místech nakládky a jejím základem jsou zpravidla nákladní listy. Pro přepravu přepravní dokumentace reprezentuje soubor průvodních nákladních listů pro úřední a správní účely.

definition

document which lists complete specifications of the goods loaded for transport to various destinations by a vessel or other means of transport

NOTE As a rule cargo manifests are drawn up by the agents in the ports of loading and are based upon the bills of lading. For shipping, a manifest represents a cumulating of bills of lading for official and administrative purposes.

standard (extrakt)