Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz map

term
MAP
termín
MAP
definition

name of an ITS message set used to carry information on digital maps covering the area of intersections

definice

označení pro sadu ITS zpráv, které nesou informace o digitálních mapách zobrazujících oblasti křižovatek

standard (extrakt)
term
map
termín
mapa
definition

spatial dataset that defines the road system

definice

prostorové datové sady, které vyznačují silniční systém