Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz message

term
message
termín
zpráva
definition

set of data grouped together for transmission

definice

množina dat seskupená dohromady pro přenos

standard (extrakt)
term
message
termín
zpráva
definition

collection of coherent information sent through an information channel

definice

sada souvislých navazujících informací odeslaných komunikačním kanálem; popisuje událost nebo sadu příbuzných událostí, nebo stavové informace včetně řídicí informace