Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz name

term
name
termín
název
definition

indexical term used by humans as a means of identifying data elements and other data concepts

definice

rejstříkové jméno používané člověkem jako prostředek k označení datových prvků a jiných datových konceptů

standard (extrakt)
14817