Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz network

term
network (Route MODEL)
termín
síť (MODEL trasy)
definition

a named grouping of LINEs under which a transport network is known

definice

skupina SPOJŮ pod názvem označujícím dopravní síť

standard (extrakt)