Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz node identifier

term
node identifier
termín
identifikátor uzlu
definition

identifier assigned to a node

NOTE 1 to entry: A node identifier can be arbitrary, or can be assigned by convention, to ensure that multiple occurrences of the same identifier will not occur within one network or within the universe of similar networks or databases.

definice

identifikátor přidělený uzlu

POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor uzlu může být libovolný nebo může být přidělen na základě konvence, aby bylo zajištěno, že nemůže nastat vícenásobný výskyt stejného identifikátoru v rámci jedné sítě nebo v rámci uzavřeného systému obdobných sítí nebo databází.

standard (extrakt)