Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz object

term
object
termín
objekt
definition

it represents a particular instance of a class; it has identity and attribute values; the same notation also represents a role within a collaboration because roles have instance like characteristics object modelling technique is an object-oriented development methodology, which can be applied to the formulation of an architecture

definice

konkrétní instance třídy, která obsahuje hodnoty identity a atributu

POZNÁMKA 1 k heslu Stejný zápis reprezentuje roli při spolupráci, protože role mají stejné charakteristiky jako instance.

standard (extrakt)