Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz on-board equipment

term
on-board equipment (OBE)
termín
palubní zařízení
definition

equipment installed in a vehicle that exchanges information via one or more radio communication interfaces with other OBE or WAE

definice

zařízení spojené s vozidlem a podporující výměnu informací se zařízením na infrastruktuře; zařízení ve vozidle umožňující výměnu informací jedním nebo více bezdrátovými rozhraními s ostatními OBE nebo WAE

POZNÁMKA 1 k heslu Palubní zařízení se skládá z palubní jednotky (OBU) a dalších subjednotek, jejichž přítomnost je vzhledem k rozhraní DSRC nepovinná.