Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz operace

termín
operace
term
operation
definice

abstraktní reprezentace chování vyvolané v prvku

definition

abstract representation of behaviour invoked in an entity

standard (extrakt)