Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz operator

term
operator
termín
operátor
definition

entity involved in the process outside the user

NOTE An operator is a generic term which can be used for a toll service provider or a toll charger.

definice

entita, která se účastní procesu a není uživatel

POZNÁMKA 1 k heslu Operátor je obecný termín, který může být použit pro poskytovatele služby mýtného nebo pro výběrčího mýtného.

standard (extrakt)
term
operator (Op)
termín
provozovatel
definition

entity responsible for the operational management of an ERI system

definice

entita zodpovědná za provozní management systému ERI

standard (extrakt)
term
operator
termín
provozovatel
definition

commercial operator of an AVI/AEI/RTTT system that uses OBEs for the purposes defined in EN ISO 14814

definice

komerční provozovatel systému AVI/AEI, který používá OBE ke stanoveným účelům

standard (extrakt)
term
operator (Transport Organisations MODEL)
termín
provozovatel (MODEL dopravních organizací)
definition

a company providing public transport services

definice

společnost, která poskytuje služby veřejné dopravy

standard (extrakt)