Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz organisation

term
organisation
termín
organizace
definition

legal entity covering the functions and implied responsibilities of one or more of the following operational entities: Application Owner, Application Retailer, Product Owner, Product Retailer, Service Operator, and Collection and Forwarding

definice

právnická osoba zajišťující funkce a implicitní odpovědnosti v jedné nebo více provozních entitách

POZNÁMKA 1 k heslu Provozní entity jsou: vlastník aplikace, prodejce aplikace, vlastník produktu, prodejce produktu, provozovatel služby, sběr a přeposílání dat.

standard (extrakt)