Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz origin

term
origin
termín
zdroj
definition

system or device which was the source for all of the information in the data packet

NOTE In many cases, this will be the same as the sender, but could be different. For example, a bridge (or proxy agent) may translate between protocols; in this case the bridge (or proxy agent) would be the sender, while the system generating the data would be the origin.

definice

systém nebo zařízení, které jsou zdrojem pro všechny informace zasílané v datovém paketu

POZNÁMKA 1 k heslu V mnoha případech je zdroj totožný se zasílatelem. Například bridge (nebo proxy agent) může překládat mezi protokoly; v takovém případě by byl bridge (nebo proxy agent) zasílatelem, zatímco systém generující data by byl zdrojem.

standard (extrakt)