Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz placards

term
placards
termín
bezpečnostní značky
definition

graphic warning devices designed to give the hazard class or division of the dangerous goods carried in a vehicle or railroad car

NOTE There are different placards for each class or division. Placards are colour coded and are at least 10,8 in (273 mm) on a side and must be displayed on all four sides of the vehicle. Placards display the hazard class number in the bottom corner. Some vehicles are required to display more than one placard; some will display three or more.

definice

grafické varovné prostředky navržené k rozlišení tříd nebo skupin nebezpečných nákladů přepravovaných silničním nebo železničním vozidlem

POZNÁMKA 1 k heslu Existují různé značky pro každou třídu nebo skupinu. Značky jsou barevně odlišeny, o minimální velikosti strany 250 mm a musí být umístěny na všech kusech nebezpečných věcí nebo přímo na vozidle. Některá vozidla vyžadují umístění více než jedné značky, některá umísťují tři i více značek. Značky zobrazují ve spodním rohu číslo třídy.

standard (extrakt)