Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz place class

term
place class
termín
třída oblasti
definition

attribute of place entity, classifying into highest administrative or geographic division, administrative subdivision, postal, or colloquial (e.g. regions or neighbourhoods)

NOTE Place class can be partially ordered as “place class A is below place class B“. This does not imply strict or complete containment.

definice

atribut entity oblasti, členěný na: nejvyšší administrativní nebo geografické obvody, administrativní podobvody a poštovní okrsky

POZNÁMKA 1 k heslu Částečné uspořádání jako „oblast třídy A se nachází pod oblastí třídy B“, nezahrnuje přesný ani úplný obsah.

standard (extrakt)