Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz place relationship

term
place relationship
termín
relační vztah místa
definition

bivalent relationship between place entities, constituting the place tree linking parent and child places ("place A is in place B")

NOTE Place relationship does not imply strict or complete containment. It is attributed as: address significant, official, postal or useful for reverse geocoding.

definice

bivalentní vztah mezi entitami místa, tvořící strom míst spojující místo předchůdce a následovníka („místo A je v místě B“)

POZNÁMKA 1 k heslu Nezahrnuje přesný ani úplný obsah.

PŘÍKLAD Relační vztah označený jako: pro adresování důležitý, oficiální, poštovní nebo užitečný pro zpětné geokódování.

standard (extrakt)