Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz platform

term
platform
termín
platforma
definition

hardware, operating system, middleware and application development language, which provide a system environment

definice

hardware, operační systém, middleware a jazyk pro vývoj aplikací, který poskytuje funkční systémové prostředí

standard (extrakt)