Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz podpisem

termín
podpis
term
signature
definice

jeden nebo více datových prvků, které jsou výsledkem podepsání se

definition

one or more data elements resulting from the signature process

standard (extrakt)