Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz position

term
position
termín
poloha
definition

position defines where an event has taken place in relation to the road: e.g. driving lane 1, hard shoulder, central reservation, etc.

NOTE The driving lanes are numbered according to the usual local practice, i.e. driving Lane 1 is the lane nearest to the hard shoulder. In countries which drive on the left, driving lanes are hence numbered from left-to-right, and in countries driving on the right, from right-to-left.

NOTE Position is an event element and NOT a location reference element.

definice

místo, kde došlo k dopravní události ve vztahu k určité pozemní komunikaci

POZNÁMKA 1 k heslu Jízdní pruhy jsou číslovány podle obvyklé praxe, tj. jízdní pruh 1 je nejblíže ke zpevněné krajnici. V zemích s jízdou vlevo jsou jízdní pruhy číslovány zleva doprava, v zemích s jízdou vpravo jsou jízdní pruhy číslovány zprava doleva.

POZNÁMKA 2 k heslu Pozice je prvek události, nikoliv prvek odkazující na polohu.