Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz povrchu

termín
povrch
term
face
definice

dvourozměrný prvek ohraničený uzavřenou posloupností hran, které se vzájemně neprotínají

POZNÁMKA 1 k heslu Povrch je nedělitelný dvourozměrný prvek.

definition

two-dimensional element bounded by a closed sequence of Edges and by zero or more sets of non-intersecting closed sequences of Edges within the first sequence of Edges

NOTE The Face is the atomic two-dimensional element.