Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz products

term
product
termín
produkt
definition

<public transport> the unique combination of some or all of origin, destination, route, specific trains, date and time, tariff type, and discount category that uniquely defines what transport service can be/has been purchased by the customer

NOTE 1 to entry: Product in the transport sense is identical to the use of the word in the retail industry, being the unambiguous description of things that can be bought.

NOTE 2 to entry: See also Attributing System.

definice

<veřejná doprava> jedinečná kombinace některých nebo všech kategorií pro počátek, cíl, trasu, specifický vlak, datum a čas, tarifní typ a slevy, které jedinečně definují, které dopravní služby mohou být/byly zákazníkem zakoupeny

(POZNÁMKA 1 k heslu Produkt je ve smyslu dopravy totožný s použitím tohoto slova v maloobchodním průmyslu, kdy je jednoznačným popisem věcí, které byly zakoupeny.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také přidělovací systém.

standard (extrakt)
term
product
termín
výrobek
definition

first level or higher assembly that is sold in a complete end-usable configuration

definice

sestava první nebo vyšší úrovně, která je prodána v kompletním uspořádání a je určena pro koncové užití

standard (extrakt)