Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz produktu

termín
produkt
term
product
definice

<veřejná doprava> jedinečná kombinace některých nebo všech kategorií pro počátek, cíl, trasu, specifický vlak, datum a čas, tarifní typ a slevy, které jedinečně definují, které dopravní služby mohou být/byly zákazníkem zakoupeny

(POZNÁMKA 1 k heslu Produkt je ve smyslu dopravy totožný s použitím tohoto slova v maloobchodním průmyslu, kdy je jednoznačným popisem věcí, které byly zakoupeny.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také přidělovací systém.

definition

<public transport> the unique combination of some or all of origin, destination, route, specific trains, date and time, tariff type, and discount category that uniquely defines what transport service can be/has been purchased by the customer

NOTE 1 to entry: Product in the transport sense is identical to the use of the word in the retail industry, being the unambiguous description of things that can be bought.

NOTE 2 to entry: See also Attributing System.

standard (extrakt)