Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz profilem

termín
profil
term
profile
definice

množina jedné nebo více základních norem a/nebo mezinárodně normalizovaných profilů (ISP) a popřípadě také identifikace vybraných tříd, shodných podmnožin, volitelných možností a parametrů těchto základních norem nebo ISP nezbytných pro splnění konkrétní funkce

PŘÍKLAD Aplikační profil je profilem, který specifikuje aplikační vrstvu, prezentační vrstvu a relační vrstvu odkazem na skupinu jiných mezinárodních norem.

definition

set of one or more base standards and/or ISP, and where applicable, the identification of chosen classes, conforming subsets, options and parameters of those base standards, or ISPs necessary to accomplish a particular function

standard (extrakt)
termín
profil
term
profile
definice

jedinečný soubor parametrů řídící chování DSRC

definition

unique set of parameter values controlling the behaviour of the DSRC

standard (extrakt)