Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz provozovatel

termín
provozovatel
term
operator (Op)
definice

entita zodpovědná za provozní management systému ERI

definition

entity responsible for the operational management of an ERI system

standard (extrakt)
termín
provozovatel
term
operator
definice

komerční provozovatel systému AVI/AEI, který používá OBE ke stanoveným účelům

definition

commercial operator of an AVI/AEI/RTTT system that uses OBEs for the purposes defined in EN ISO 14814

standard (extrakt)
termín
provozovatel (MODEL dopravních organizací)
term
operator (Transport Organisations MODEL)
definice

společnost, která poskytuje služby veřejné dopravy

definition

a company providing public transport services

standard (extrakt)