Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz public transport

term
public transport (PT; VD)
termín
veřejná doprava
definition

general statement about the transit industry

definice

obecné označení pro odvětví dopravy

standard (extrakt)