Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz receptacle

term
receptacle
termín
schrána
definition

single unit, or a carrier of items and of smaller packets and items

NOTE 1 to entry A receptacle will normally take the form of a bag, box or roller cage that will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item

NOTE 2 to entry Packets are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

definice

jedna jednotka nebo přepravka s položkami či menšími balíčky

POZNÁMKA 1 k heslu Schrána obvykle může vypadat jako pytel, krabice nebo klec, která je přepravována v zařízení (např. intermodální ISO kontejner) jako podsložka položky AEI.

POZNÁMKA 2 k heslu Schrána je definována souborem norem ISO/IEC SC31 Automatická identifikace a techniky sběru dat.

standard (extrakt)