Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz record

term
record
termín
záznam
definition

implementation dependent construct that consists of an identifiable collection of one or more related Fields

definice

datová struktura závislá na implementaci, která se skládá z identifikovatelné množiny jednoho nebo více souvisejících polí

standard (extrakt)