Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz registered stolen vehicle

term
registered stolen vehicle
termín
registrované odcizené vozidlo
definition

vehicle fitted with ATSVR OBE that has been reported as stolen or being used by an Unauthorised Vehicle Operator to a Law Enforcement Agency by the Vehicle Owner, by an Authorised Vehicle Operator, or by an ATSVR Service and that report having been accepted by the LEA caused the LEA to register the vehicle as stolen or as being used by an Unauthorised Vehicle Operator

NOTE 1 to entry: This is the official theft registration.

definice

vozidlo vybavené palubní jednotkou pokrádežového systému (ATSVR OBE), které je nahlášeno vlastníkem nebo oprávněným držitelem vozidla nebo systémem ATSVR orgánům činným v trestním řízení jako odcizené

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o oficiální registraci odcizení. Nahlášení musí být orgány činnými v trestním řízení přijato a musí vést k zaregistrování vozidla jako odcizeného nebo užívaného neoprávněnou osobou.

standard (extrakt)