Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz relation

term
relation
termín
vztah
definition

relationship nature of how two entities affect each other including dependencies

definice

způsob, jakým se dvě entity vzájemně ovlivňují, včetně závislosti

standard (extrakt)