Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz returnables manager

term
returnables manager
termín
správce vratných položek
definition

function that manages the supply, maintenance, and returns cycle of returnable units

NOTE The returnables manager function can be performed by one or more of the principle actors in the system or by an independent third party.

definice

funkce systému, jež má na starosti zásobování, údržbu, a oběhový cyklus vratných přepravních jednotek

POZNÁMKA 1 k heslu Funkci správce vratných položek může vykonávat některý z hlavních subjektů v systému nebo nezávislá třetí strana.

standard (extrakt)