Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz road elements

term
road element
termín
prvek pozemní komunikace
definition

linear section of the road network which is designed for vehicular movement having a junction at each end

NOTE 1 to entry: It serves as the smallest unit of the road network at GDF level 1 that is independent.

definice

lineární část pozemní komunikace, která je na obou koncích propojena se silniční sítí a určena pro dopravní provoz

POZNÁMKA 1 k heslu Slouží jako nejmenší jednotka silniční sítě v GDF úrovni 1, která je nezávislá.

standard (extrakt)
term
road element (Infrastructure Network MODEL)
termín
silniční prvek (MODEL infrastrukturní sítě)
definition

a type of INFRASTRUCTURE LINK used to describe a road network

definice

typ INFRASTRUKTURNÍHO SPOJE používaný k popisu silniční sítě

standard (extrakt)