Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz road

term
road
termín
pozemní komunikace
definition

GDF level 2 feature composed of one, many or no road elements and joining two intersections, serving as the smallest independent unit of a road network at GDF level 2

definice

geoprvek GDF úrovně 2, který se skládá z jednoho, více nebo žádného prvku pozemní komunikace a spojující dvě křížení

POZNÁMKA 1 k heslu Slouží jako nejmenší nezávislá jednotka silniční sítě na GDF úrovni 2.

standard (extrakt)
term
road
termín
pozemní komunikace
definition

part of the road network which is generally considered as a whole and which can be addressed by a single identification like a road name or road number throughout

NOTE 1 to entry In general, it is a connection within the road network, with or without crossings, which functionally can be considered as a unity. Associated carriageways shall be considered as one road.

definice

část silniční sítě, která je obecně považována za celek a která může být adresovaná jednoduchým identifikátorem, jako je název pozemní komunikace nebo číslo pozemní komunikace v rámci celé silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Obecně se jedná o spojení v rámci silniční sítě, s křižovatkami nebo bez nich, jejichž funkčnost může být považována za shodnou. Přidružené jízdní pruhy jsou považovány za jednu pozemní komunikaci.

POZNÁMKA 2 k heslu Za různých okolností nemusí být možné definovat přesně, kde pozemní komunikace končí. Z tohoto důvodu je odkaz realizován umělými, ale přesněji vymezitelnými prvky silniční sítě (například prvek pozemní komunikace nebo úsek pozemní komunikace).

standard (extrakt)