Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz roli

termín
role
term
role
definice

pojmenované konkrétní chování určité entity zúčastněné v konkrétním kontextu

definition

<UML> named specific behaviour of an entity participating in a particular context

standard (extrakt)