Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz route

term
route – Transmodel
termín
trasa
definition

an ordered list of located POINTS defining one single path through the road (or rail) network

NOTE A ROUTE may pass through the same POINT more than once.

definice

<Transmodel> uspořádaný seznam lokalizovaných BODŮ definující jedinou cestu na silniční (nebo železniční) síti

POZNÁMKA 1 k heslu TRASA může projít stejným BODEM více než jednou.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý diagram jízdy může být spojen s konkrétní TRASOU.