Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz schema

term
schema
termín
schéma
definition

<XML, UML> system of representing an information model that defines the data’s elements and attributes

definice

<XML, UML> systém znázornění informačního modelu, který definuje prvky a atributy dat

standard (extrakt)