Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz schopnost

termín
schopnost
term
capability – SIRI
definice

<SIRI> ucelený pojmenovaný soubor funkčních vlastností, které implementovány v rámci funkčních služeb SIRI mohou provádět určité funkční aplikace

POZNÁMKA 1 k heslu Některé schopnosti jsou společné pro všechny služby, jiné jsou specifické pro jednotlivé funkční služby. Každá funkční služba má řadu požadovaných schopností, řadu možností pro alternativy, které jsou povoleny, a řadu volitelných vlastností. Matice schopností se používá jak k zadání jmenovité schopnosti pro každou funkční službu SIRI, tak i schopností společných pro všechny funkční služby SIRI.

definition

a coherent named set of features that a SIRI Functional Service may implement to provide particular application functionality

NOTE Some capabilities are common to all services; others are specific to individual functional services. Each SIRI functional service has a number of required capabilities, a number of capabilities for which alternatives are allowed, and a number of optional capabilities. A Capability Matrix is used both to specify the named capabilities for each SIRI functional service, and for the capabilities common to all SIRI functional services.

standard (extrakt)