Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz security

term
security
termín
bezpečnost; zabezpečení
definition

protection of information and data against danger, damage, degradation of quality, loss and criminal activity so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access to them

NOTE 1 to entry: Security has to be compared to related concepts: Safety, continuity, reliability. The key difference between security and reliability is that security must take into account the actions of people attempting to cause destruction.

definice

ochrana informací a dat tak, aby je neoprávněné osoby nebo systémy nemohly číst nebo pozměňovat, zatímco oprávněným osobám nebo systémům je přístup povolen

standard (extrakt)
term
security
termín
zabezpečení
definition

protection of information and data so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access

definice

ochrana informací a dat takovým způsobem, aby je nemohly neoprávněné osoby nebo systémy číst nebo modifikovat a oprávněným osobám nebo systémům nebyl odpírán přístup k nim

POZNÁMKA 1 k heslu Rozlišuje se zabezpečení (security) a bezpečnost (safety). Zabezpečení: ochrana daného systému před jeho prostředím; v tomto kontextu ochrana systému ERI před útoky a nehodami; Bezpečnost: ochrana prostředí proti určitému systému, v tomto kontextu ochrana řidiče, cestujících, vozidla atd. před ohrožením ze strany systému ERI.

standard (extrakt)