Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz server

term
server
termín
server
definition

computer or application which receives and responds to requests for data from client computers or applications using some kind of protocol

definice

počítač nebo aplikace, které přijímají požadavky na data od počítačů klienta nebo aplikací využívajících některý druh protokolu a odpovídají na ně