Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz serveru

termín
server
term
server
definice

počítač nebo aplikace, které přijímají požadavky na data od počítačů klienta nebo aplikací využívajících některý druh protokolu a odpovídají na ně

definition

computer or application which receives and responds to requests for data from client computers or applications using some kind of protocol