Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz service provider

term
service provider
termín
poskytovatel služby
definition

physical and functional component responsible for providing telematics based services to its subscribers

definice

fyzická a funkční entita odpovědná za poskytování telematických služeb svým zákazníkům

standard (extrakt)
term
service provider
termín
poskytovatel služby
definition

party which is certified by an approval authority (regulatory) as suitable to provide regulated or commercial ITS application services

definice

<TARV> subjekt, který byl certifikován úřadem jako vhodný pro poskytování regulovaných nebo komerčních služeb pomocí aplikačních služeb ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel služby je odpovědný za sběr dat ze systému IVS, zpracování dat a poskytování zpráv jurisdikci v souvislosti s jurisdikcí specifikovanými požadavky na službu.

standard (extrakt)
term
service provider
termín
poskytovatel služby
definition

person or organization providing a service that requires the vehicle identity and/or other information concerning the vehicle

definice

osoba nebo organizace poskytující službu, jež vyžaduje informaci o identitě vozidla, nebo jinou informaci o vozidle

standard (extrakt)
term
service provider (AVI/AEI)
termín
poskytovatel služby (AVI/AEI)
definition

entity that reads the user´s OBE and in return provides a serivce (AVI/AEI) to the user

definice

entita, která čte OBE uživatele a na oplátku mu poskytuje (AVI/AEI) službu

standard (extrakt)