Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz shody s normou

termín
shoda (s normou)
term
conformance
definice

příslušnost implementace k určité normě

definition

adherence of a candidate's implementation to a standard

standard (extrakt)