Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz source node

term
source node
termín
výchozí uzel
definition

node at the end of a link from which exploration takes place for route calculation

NOTE See also target node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the source node of a link is its origin node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the source node of a link is its destination node.

definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je výchozí uzel trasy jeho startovním uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je výchozí uzel konečným uzlem.

standard (extrakt)