Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz specifications

term
specification
termín
specifikace
definition

explicit and detailed description of the nature and functional requirements and minimum performance of equipment, service or a combination of both

definice

explicitní a podrobný popis požadavků na vlastnosti a funkčnosti, na minimální výkon zařízení, služby nebo kombinace obou