Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz specifikace

termín
specifikace
term
specification
definice

explicitní a podrobný popis požadavků na vlastnosti a funkčnosti, na minimální výkon zařízení, služby nebo kombinace obou

definition

explicit and detailed description of the nature and functional requirements and minimum performance of equipment, service or a combination of both