Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz spojnic

termín
spojnice
term
link
definice

směrově a topologicky orientované spojení mezi dvěma uzly, složené z uspořádané posloupnosti jednoho nebo více úseků a reprezentované uspořádanou posloupností žádného nebo více topologických bodů pozemní komunikace

definition

directed topological connection between two nodes, composed of an ordered sequence of one or more segments and represented by an ordered sequence of zero or more shape points

standard (extrakt)