Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz symbols

term
symbol
termín
symbol
definition

data model entity that represents an icon associated with a cartographic feature

definice

entita datového modelu, která reprezentuje piktogram asociovaný s mapovým geoprvkem

standard (extrakt)