Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz symboly

termín
symbol
term
symbol
definice

entita datového modelu, která reprezentuje piktogram asociovaný s mapovým geoprvkem

definition

data model entity that represents an icon associated with a cartographic feature

standard (extrakt)