Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz systems

term
system
termín
systém
definition

something of interest as a whole or as comprised of parts

NOTE A system can be referred to as an entity. A component of a system can itself be a system, in which case it can be called a subsystem.

definice

část reálného světa, kterou lze samostatně zkoumat jako celek nebo dále dělit na části a ty zkoumat zvlášť

POZNÁMKA 1 k heslu Systém lze považovat za věc. Komponenta systému může sama být systémem a v tomto případě ji lze nazývat subsystém.